Siemens har utgitt en presentasjon som viser livsløpsanalyse av en vindturbin – med andre ord, hvor mye miljøskade en vindmølle representerer sammenlignet med hva den bidrar med på den positive siden.

 

Se presentasjonen her.