EU kommisjonen har beregnet totalkostnader for forskjellige energikilder. Kullkraft er uten sammenligning den dyreste energikilden. Tallene fremkommer når man tar med indirekte kostnader som miljø- og naturødeleggelse. Rapporten viser at kull har så mye som 30 ganger så store eksterne kostnader som vindkraft på land, mens det tilsvarende tallet for naturgass er 14. Det er klimaendringene disse kildene forårsaker som er  hovedårsak til de høye tallene.

Rapporten, som er den første i sitt slag fra en slik kilde, viser med all ønskelig tydelighet at skal vi redusere naturødeleggelse må vi erstatte fossile kilder og satse på fornybar energi.

Les rapporten her.

kullkraft og ødeleggelse