Toppmøtet i New York viser med all ønskelig tydelighet at problemet med klima ikke har blitt midnre siden vi sist tenkte på det. Utslippene øker i Norge og resten av verden, tiltak mangler og politikerne sliter med å bli enige. Flere og flere prominente personer kommer på banen og ber politikere innstendig om å handle.

En av de mer uvanlige var skuespilleren Leonardo Di Caprio. Talen hans i FNs generalforsamling kan du se her. leonardo_dicaprio

To artikler i Dagsavisen illustrerer debatten og situasjonen. Den ene artikkelen, titulert «Utslippene stiger raskt», omhandler trenden av utslipp, og problemene verden har til å nå tograders-målet. Den andre, titulert «Krever klimahandling», omfatter blant annet et intervju med den kjente økonomen Jeffrey Sachs, hvor han understreker betydning av å handle, at situasjonen er alvorlig og at «verden ikke kan tillate seg å ikke bygge vindkraft fordi den synes det er stygt», som han sier.