Konsesjonssøknaden er den formelle søknaden om konsesjon for å bygge vindkraftverket. Søknaden inneholder også konsekvensutredningene som er utarbeidet for en rekke fagområder, som miljø og biologisk mangfold, nettstudier, støy, turisme og andre viktige sider.

Konsekvensutredningene blir utført av en eller flere uavhengige konsulenter, noe det er krav om fra NVEs side og som sikrer en uhildet vurdering. De er utført i henhold til et konsekvensutredningsprogram som NVE har utarbeidet og som Miljøverndepartementet har godkjent. Søknaden og konsekvensutredningene blir utarbeidet etter kravene i KU-programmet. Det kan du lese her.

Konsesjonssøknaden for Tonstad Vindpark er nå ferdig utarbeidet. Hovedkonsulent i arbeidet med konsekvensutredningene har vært Multiconsult AS.

Gå til hjemmesiden for prosjektet (www.tonstadvindpark.no) for å laste ned de enkelte rapportene.