Kommunestyrene i både Flekkefjord og Sirdal kommuner behandlet konsesjonssøknaden for Tonstad Vindpark. Begge kommunene konkluderte med en støtte til planene om en vindpark på heiene sør for Tonstad i Sirdal kommune. Et område på rundt 3 km2 av parken vil ligge i Flekkefjord kommune, resten i Sirdal kommune. Totalt vil parken omfatte 26 km2.

«Vi er veldig glade for disse vedtakene,» sier prosjektleder Helge Toft i Havgul, som er prosjektleder for vindparken. «De er i tråd med signaler vi har fått lenge, og ikke minst i tråd med ønskene fra de mer enn 90 % av grunneierne vi har gjort avtale med».

Neste skritt nå er behandling av konsesjonssøknaden i NVE. Det forventes et vedtak innen utløpet av året.