Norske politikere – senest Tord Lien og Tine Sundtoft – peker ofte på at norsk olje- og gassproduksjon er spesiell, renere enn annen oljeproduksjon og derfor blant de ressursene som bør utvinnes innen de grensene som kan produseres og fremdeles nå togradersmålet.

Senest i forrige uke hevdet disse to politkerne at diskusjonen om å la norsk olje og gass ligge er et sidespor.

I denne artikkelen peker CICERO-forskeren Glen Peters at denne argumentasjonen ikke holder mål, og at Norge ikke kan ri to hester samtidig.

Les artikkelen her.