Statnett har nå endelig bestemt at likeretter for utenlandsforbindelsen skal ligge på Ertsmyra i Sirdal kommeune. Dette innebærer at prosjektet med spenningsgradering kan igangsettes umiddelbart. Dette betyr også at Tonstad Vindparks søknad om linjetrasè, som innebærer trafostasjon på Ertsmyra kan stå som omsøkt.

«Dette er gode nyheter for alle,» sier Helge Toft, prosjektleder for Tonstad vindpark.

«Det er gunstig for storsamfunnet fordi det er et viktig skritt når det gjelder arbeidet med utenlandsforbindelsen NorLink. Videre er det bra for kommunen. Ikke minst er det viktig for de mange utbyggere av fornybare prosjekter som vindkraft og småkraft, som nå får den nettkapasiteten de er avhengige av,» sier Helge Toft.

Les mer her: http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=19252