Scandia Wind Southwest LLC har startet signeringen av grunneieravtalene i Parmer County. Scandia Wind og Parmerton Rhea LLC, som har operert på vegne av mer enn 400 grunneiere, har avsluttet forhandlingene om grunneieravtalen som skal gjelde for prosjektet. Avtalen blir nå tilbudt grunneiere og signeringen som startet idag 30. november skal pågå frem til 9. januar. Det blir mulig å signere avtalen også etter dette tidspunkt, men da til noe endrede betingelser.

Signeringen av det nordlige området i Mariah prosjektet, Sherman county, begynner 1. desember.

Mer enn 150 grunneiere møtte opp i Parmer county første dagen, og rundt 60 avtaler ble signert. Totalt representerer dette et område på ca 30 000 acres, eller noe mer enn 120 000 mål.

Les pressemeldingen her.