Havgul og prosjektene

Havgul Clean Energy AS utvikler vindkraftprosjekter i Norge, Sverige og USA – enten alene eller i samarbeid med andre vindkraftutviklere. På denne siden vil det være kort beskrivelse av de enkelte prosjekter, størrelse, lokasjon og status – samt lenker til de forskjellige prosjektene i de forskjellige landene.

Prosjekter (click for a description of projects in english)

E18 Vindpark

Om prosjektet

E18 Vindpark var opprinnelig planlagt i to hovedområder beliggende i Lillesand og Grimstad kommuner. Prinsippet for parken var at den skulle ligge i nærheten (opp til en kilometer fra) E18, og på den måten redusere konsekvensene av parken i området det ligger ved samlokalisering av infrastrukturprosjekter. Dette er det imidlertid gått bort fra, grunnet motstand fra grunneiere langs E18. Grimstad er nå ute av planene, og parken planlegges nå i nordøstlige del av Lillesand kommune, med en installert effekt på rundt 80 MW.

80 MW

Parken er meldt med en effekt på opp til 130 MW, og med turbinene på mellom 2 og 5 MW, men vil bli omsøkt med en redusert effekt, forventet 80 MW.

Norge

E18 Vindpark er planlagt liggende i Lillesand kommune, beliggende i Aust Agder fylke.

Forhåndsmeldt. Planlagt ømsøkt Q2 2014.

Til Prosjektet

Tonstad Vindpark

Om prosjektet

Tonstad Vindpark er i all hovedsak lokalisert i Sirdal kommune, på heiene sørøst for kommunesenteret Tonstad. I tillegg er mindre deler av prosjektet i lokalisert i Flekkefjord kommune. Sirdal er hjemmekommune for landets største vannkraftverk, Tonstad, som eies av Sira-Kvina kraftselskap. Kommunen bærer preg av å være en utpreget kraftkommune, noe som ikke minst gir seg uttrykk i kraftlinjene som strekker seg sør- og vestover.

200 MW

Tonstad Vindpark er søkt med en størrelse på opptil 200 MW i et område på totalt 26,1 km2.

Norge

Tonstad Vindpark er i all hovedsak lokalisert i Sirdal kommune, på heiene sørøst for kommunesenteret Tonstad, i Vest Agder fylke.

Konsesjonssøkt NVE

Til Prosjektet

Siragrunnen Vindpark

Om prosjektet

Siragrunnen Vindpark er et offshore vindkraftverk, lokalisert på fylkesgrensen mellom Vest Agder og Rogaland, og i kommunene Sokndal og Flekkefjord. Vindkraftverket er planlagt å ligge på mellom 10 og 40 meter. På grunn av gode vindforhold og kort avstand til sentralnett og mulige utbygging- og driftsbaser er Siragrunnen Vindpark et meget godt prosjekt.

200 MW

Siragrunnen vil få en installert effekt på inntil 200 MW, og over 800 GWh årlig kraftproduksjon som tilsvarer forbruket til ca. 40.000 husstander.

Norge

Kystsonen i Sokndal og Flekkefjord kommuner er en aktuell lokalisering for å kunne realisere et stort offshore vindkraftanlegg i Norge.

Konsesjonssøkt NVE

Til Prosjektet