Nøkkelpersonene bak Havgul Clean Energy AS har bidratt aktivt til (A) eller stått bak (B) følgende prosjekter:

Prosjekter Størrelse Land Status prosjekter
Havøygavlen 40 MW Norge Solgt til Norsk Hydro/NUON. I drift, A
Kvitfjell 200 MW Norge Rettskraftig konsesjon, A
Andmyran vindpark 160 MW Norge Rettskraftig konsesjon, A
Havsul I 350 MW Norge Rettskraftig konsesjon, B
Siragrunnen 200 MW Norge Konsesjonssøkt april 2009, B
Kjølen Vindpark 130 MW Norge Søknad NVE avslått mars 2013, anket OED, B
Tonstad Vindpark 200 MW Norge Konsesjonssøkt desember 2012, B
E18 Vindpark 80 MW Norge Meldt til NVE 2010, planlagt konsesjonssøkt vår 2014, B
Vaggeryd 100 MW Sverige Meldt energimyndigheter, planlagt søkt Q3 2014, B
Mariah prosjektet 600 MW USA 3 faser. Fase 1 i salgsprosess, planlagt solgt Q1 2014. B