Administrasjonen

Harald Dirdal
Harald DirdalDaglig leder og Partner
Harald innehar en master of science fra Delft University of Technology i Nederland. Harald har jobbet i oljeindustrien blant annet hos Kværner Installasjon og Bjørge offshore frem til 2000, og deretter med vindkraft på full tid. Harald sto bak Havsul-prosjektene og var medstifter av Havgul clean energy AS i 2008.
CV Harald Dirdal

Kalle Hesstvedt
Kalle HesstvedtProsjektleder og partner
Kalle er utdannet skipsingeniør med hovedfag marin teknologi. Kalle har over 30 års erfaring fra energibransjen og politikken og har jobbet i oljeindustrien både offshore og internasjonalt. Kalle har også ledet Greenpeace i Norge, vært politisk rådgiver på Stortinget og og var medstifter av Havgul clean energy AS i 2008.
CV Kalle Hesstvedt
Helge Toft
Helge ToftPartner og prosjektleder
Helge er utdannet sivilingeniør fra University of Strathclyde, Skottland, samt innehar en master innen ledelse fra BI i Oslo. Helge har hovedsaklig jobbet innen energisektoren både som forsker og rådgicver, blant annet i bedrifter som Institutt for Energiteknikk IFE og PWC.
CV Helge Toft
Emil Thorkildsen
Emil ThorkildsenPartner og juridisk ansvarlig
Emil har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo, og har møterett for Høyesterett. Emil har drevet egen advokatpraksis siden 1976 og har jobbet med vindkraft siden slutten av ´90-tallet. Emil var medstifter av Havgul clean energy AS i 2008.
CV Emil Thorkildsen
Ketil Reed Aasgaard
Ketil Reed AasgaardPartner
Ketil har bred industrikompetanse innen kraftsektoren, og har blant annet jobbet i Hafslund, PWC og Anderson Consulting. Ketil er utdannet siviløkonom fra Mannheim Universitet i Tyskland, og har høyere revisorstudium fra universitetet i Bergen og Master of management fra BI i Oslo. Ketil var medstifter av Havgul clean energy AS i 2008.
CV Ketil Aasgaard
Peter K. Gjessing
Peter K. GjessingKonsulent
Peter har bred internasjonal erfaring fra finansbransjen innenfor shipping, rigg, eiendom og bank. Peter har jobbet i Japan, USA og de Forente Arabiske Emirater og har sin utdannelse fra USA. Peter kom inn i Havgul i slutten av 2010, og jobber med administrasjon og finans.
CV Peter Gjessing