idyll2

Havgul Clean Energy AS er et selskap som utvikler vindkraftprosjekter i Norge og Sverige, samt USA i samarbeid med Scatec Solar. Selskapet vurderer også fortløpende andre markeder.

Bakgrunnet for navnet er som følger: HAVGUL er det gamle navnet på vinden som står inn fra havet mot norskekysten. Idag er navnet kanskje mest kjent som navnet på selskapet bak Havsulprosjektene, Havsul I, II og IV.

Den 1 desember 2008 ble et nytt selskap etablert under navnet Bora Energi AS. Imidlertid følte initiativtagerne at det var riktig å videreføre Havgulnavnet i det nye selskapet. Det var for mye vindkrafthistorie å kaste overbords. Bora Energi AS ble omdøpt. Havgul Clean Energy AS var et faktum.

Bak Havgul Clean Energy AS står personer som har deltatt i utviklingen av noen av de største vindkraftprosjektene i Norge, til lands og til havs. Sammenlagt har selskapet nesten 50 års erfaring med vindkraftutvikling. Idag arbeider selskapet med prosjekter både til lands og til havs i Norge, Sverige og USA, og vurderer også inntreden i andre markeder om gode prosjekter eller muligheter byr seg.