Det har lenge vært diskuert om investeringer i tvilsom virksomhet er noe man bør holde seg unna av både etiske og finansielle årsaker. Som eksempel kan det nevnes at det var oljefondets investeringer i landminer (Singapore Technolgies) som gjorde at fondet fikk etiske retningslinjer og trakk seg ut av dette selskapet, og mange andre siden.

Nå har tiden kommet til fossile brennstoffer. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre sier nå at oljefondet bør trekke seg ut av selskaper som produserer kull, og selvom han nå er opposisjonspolitiker og uttalelsen må ses i lys av dette er den likevel et viktig signal.

På Zerokonferansen 2013 var mannen bak Carbon Tracker, Jeremy Leggett, og snakket om det som nå har blitt hetende karbonboblen, og andre mulige kriser. Disse inkluderte peak oil, samt at shale gass kanskje ikke er så lønnsomt som man har trodd til nå.

Hvis man erkjenner at det er en liten risiko for at ikke all oljen på balansen til oljeselskapene blir hentet opp, så skal det noteres som en risiko for selskapet. Det nevnes ikke. (Jeremy Leggett.)

Les intervju med Jeremy Leggett i DN her.