Havvindparken Lillegrund utenfor kysten av Skåne kunne vært så mye som 30 % mer effektiv, viser en studie utført ved universitet i Delaware. Mye kunne vært hentet med en annerledes plassering av turbinene. Det er blant annet reduksjon av turbulens som følge av en annen plassering av turbinene som ville gi bedre produksjon.

Les artikkelen her.