Avtalen innebærer at systemet skal være på plass 1. januar 2012. Den sier også at Norge og Sverige skal ha likt ambisjonsnivå, den skal være teknologinøytral, og dermed også inkludere ny vannkraft (som modernisering og oppgradering). Det ligger også i avtalen et samarbeid om utbygging av nettet. Avtalen krever at RES direktivet og forpliktelsene som følge av det forhandles ferdig mellom de to landene og EU, slik at de respektive kvotene blir klargjort.

Avtalen er signert av næringsminister Maud Olafsson og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Les mer her.