Forvirret? Du er ikke alene. Men nå har forskerne ved Universitetet i Sydney sett nærmere på spørsmålet om støy. De konkluderer med at støy er et nærmest fraværende problem for de aller fleste vindprosjekter, men at oppmerksomhet om støy gjør at flere mennesker blir plaget. Dette er i overenstemmelse med tidligere funn hvor det har vist seg at ja – opplevd støy fra vindturbiner skaper helseplager. Men det finnes ingen opplevd støy som er uavhengig av at man kan se turbinene.

Med andre ord: Dersom du ikke kan se vindturbiner, opplever du ingen støy og har heller ingen helseskader. Dersom du kan se dem (og spesielt dersom du har blitt fortalt at de forårsaker helseskader) så begynner du å høre dem og du vil begynne å erfare helseskader.

Les den australske rapporten her.

(Merk: Det forutsettes her at turbinene er plassert på såpass lang avstand at støynivået ligger under nivået man mener er akseptabelt, som i Norge er 45 db, og som representerer en avstand på ca 1 km).