Information for utviklere

Vi i Havgul Clean Energy AS ønsker gjerne å komme i kontakt med utviklere som kan se nytten av et samarbeid med oss. Det kan være samarbeid på flere områder:

  • Samarbeid om prosjekter der en ønsker oss inn på eiersiden i utviklingsfasen. Vi kan her bidra til både rent utviklingsarbeid og bidra med å avhende prosjekter i markedet.
  • Mellomfinansiering av prosjekter som er dokumentert lønnsomme og trenger mellomfinansiering i utbyggingsfasen.
  • Samarbeid om lobbyvirksomhet der en har felles interesser.
  • Andre samarbeidsformer som en kan finne hensiktsmessig.

Vi har et stort nettverk av konsulenter både i Norge og utlandet innen tekniske spørsmål, finansiering og avhending av prosjekter.

Ta kontakt for en uformell samtale dersom du tror vi har noe å samarbeide om.