Informasjon for investorer

Mange ønsker å investere i vindkraftprosjekter. Noen ønsker å være med fra tidlig i prosessen som finansielle investorer, mens andre har mer industrielle ambisjoner og ønsker å være med som eiere og bygge ut prosjektet, og kommer derfor inn når prosjektet er nærmere en realisering. Havgul clean energi har erfaring med begge former for kommersielt samarbeid, og ønsker kontakt med de som ønsker å investere i våre prosjekter, i Norge, Sverige eller USA.

  • Ta kontakt om du ønsker å investere hos oss, eller i ett av våre prosjekter!