FNs klimapanel IPCC kom nylig med den første delrapporten av tre, som tilsammen utgjør deres femte hovedrapport (Fifth Assessment Report). Hver hovedrapport består av tre arbeidsgreupper (WG 1, 2 og 3), som fokuserer henholdsvis på vitenskapen, konsekvensne og tiltak for å redusere utslippene («science, impacts and mitigation»).

Den ferske rapporten konkluderer med blant annet følgende:

  • 95 prosent sikkert at klimaendringene er menneskeskapte.
  • Den siste tiårsperioden er den varmeste siden målingene startet
  • De siste 30 årene er de varmeste på 1400 år.
  • Menneskeskapte fotavtrykk er nå påvist over hele klimasystemet
  • Minkingen av sjøis er større nå enn noensinne de siste 1450 år.
  • Havet stiger 20 ganger raskere enn noensinne de siste 2000 år.

Et krystallklart budskap fra IPCC er at en storpart av verdens fossile brensler og ressurser må forbli nede i bakken – enten det gjelder kull, olje eller gass. Det finnes ingen vei utenom (miljøvernminister Bård vegar Solhjell)

Les hele rapporten her