FNs klimapanel IPCC kommer med første delen av sin 5. hovedrapport («Fifth Assessment Report» – FAR) i september. De siste to delene (om konsekvensene og tilpasning til klimaendringer) kommer i henholdsvis mars og april 2014.

Les mer om prosessen og rapportene, og de norske forskerne som deltar, her.