Niklas Stern ble verdenskjent da han i 2006 ga ut rapporten om kostnader for å redusere utslipp av CO2 og andre drivhusgasser. Stern konkluderte da med at kostnadene ville være rundt 1 % av BNP – og de ville øke jo lenger man utsatte investeringene.

Nå er Stern ute med en ny rapport. Denne gangen ser han på hva konsekvensene vil være for finansnæringen dersom man begrenser oppvarmingen til 2 C, slik det er enighet om internasjonalt. Stern konkluderer med at i og med dette forutsetter at så mye som 2/3 av alle funne reserver av kull, olje og gass vil måtte bli liggende i bakken, vil det kunne føre til en enorm finanskrise. Denne ville være forårsaket av store nedskrivninger av de verdiene disse fossile ressursene representerer i mange olje- og gasselskapers regnskaper idag.

Niklas Stern kaller dette The Carbon Bubble.

Sjekk artikkelen i The Guardian her.