Havgul har besluttet å anke avslaget til NVE. Les mer på Kjølen Vindpark sine hjemmesider her.