Havgul clean energy AS har fått oppdraget med å finne lokalisering og utarbeide konsesjonssøknad for en ny flytende vindmølle utenfor kysten av Trøndelag. NTNU er oppdragsgiver.

Les omtale av saken i Adresseavisa her.