Havgul clean energy AS leverte idag inn forhåndsmeldingen på det nye prosjektet, Kjølen Vindpark. Prosjektet som er det første vindkraftverket på Østlandet, er lokalisert i Halden og Aremark kommuner, og er meldt med en installert effekt på inn til 150 MW.