Prosjektet, Tonstad Vindpark, er lokalisert i Sirdal kommune, nærmere bestemt sør og øst for kommunesenteret Tonstad. Planområdet er rekordstort, 95 km2, og representerer parkens ytterpunkter. Det består imidlertid av områder med svært forskjellige vindressurser, så store deler av planområdet vil forbli uten turbiner.

Beregninger basert på en installert effekt på 200 MW og med Siemens 2,3 MW indikerer en produksjon på noe mer enn 600 GWh, noe som representerer rundt 3000 timer. Det er med andre ord et meget godt prosjekt. Med to 300 kV linjer tvers gjennom planområdet samt planer om oppgraderinger er det god nettkapasitet. Transformatorstasjonen er planlagt lokalisert i Øksendal.

Prosjektet har møtt mange positive kommentarer, og det har vært avholdt møter både med fylkesmannens miljøavdeling i Vest Agder, kommunen samt grunneierne.

Les forhåndsmeldingen her