Energi 21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi 21 er etablert på mandat fra Olje- og energidepartementet.

Gruppen utarbeider strategier for grunnlaget for den fremtidige energibruken, og er derfor en svært viktig premissleverandør i den nasjonale energidebatten. Energi 21 la i september 2014 fram sin tredje nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommer­ sialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Rapporten peker på offshore vindkraft som ett av seks viktige områder det bør satses sterkt på i årene fremover, med en total satsing på en milliard.

Se rapportene her: Energi 21 2014 del 2 Energi 21 2014 del 1