En fersk rapport forteller at dyr forsvinner raskt fra jordens overflate. Ifølge rapporten er verdens dyrebestand halvert de siste 40 år .

Det er særlig begrensning av områder dyrene lever i som får skylden, selvom klimaendringene også får sin del av ansvaret.

Les NRK saken her: Dyr forsvinner