ennb

Teknologi og vitenskap

Vindkraft og livsløpsanalyse

Siemens har utgitt en presentasjon som viser livsløpsanalyse av en vindturbin – med andre ord, hvor mye miljøskade en vindmølle representerer sammenlignet med hva den bidrar med på den positive siden.

 

Se presentasjonen her.

Energi 21: Sats på offshore vindkraft!

 

Energi 21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi 21 er etablert på mandat fra Olje- og energidepartementet.

Gruppen utarbeider strategier for grunnlaget for den fremtidige energibruken, og er derfor en svært viktig premissleverandør i den nasjonale energidebatten. Energi 21 la i september 2014 fram sin tredje nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommer­ sialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Rapporten peker på offshore vindkraft som ett av seks viktige områder det bør satses sterkt på i årene fremover, med en total satsing på en milliard.

Se rapportene her: Energi 21 2014 del 2 Energi 21 2014 del 1

Offshore vind kan bli mye mer effektiv viser studie

Havvindparken Lillegrund utenfor kysten av Skåne kunne vært så mye som 30 % mer effektiv, viser en studie utført ved universitet i Delaware. Mye kunne vært hentet med en annerledes plassering av turbinene. Det er blant annet reduksjon av turbulens som følge av en annen plassering av turbinene som ville gi bedre produksjon.

Les artikkelen her.

Mye bråk om lite støy skaper mer støy.

Forvirret? Du er ikke alene. Men nå har forskerne ved Universitetet i Sydney sett nærmere på spørsmålet om støy. De konkluderer med at støy er et nærmest fraværende problem for de aller fleste vindprosjekter, men at oppmerksomhet om støy gjør at flere mennesker blir plaget. Dette er i overenstemmelse med tidligere funn hvor det har vist seg at ja – opplevd støy fra vindturbiner skaper helseplager. Men det finnes ingen opplevd støy som er uavhengig av at man kan se turbinene.

Med andre ord: Dersom du ikke kan se vindturbiner, opplever du ingen støy og har heller ingen helseskader. Dersom du kan se dem (og spesielt dersom du har blitt fortalt at de forårsaker helseskader) så begynner du å høre dem og du vil begynne å erfare helseskader.

Les den australske rapporten her.

(Merk: Det forutsettes her at turbinene er plassert på såpass lang avstand at støynivået ligger under nivået man mener er akseptabelt, som i Norge er 45 db, og som representerer en avstand på ca 1 km).

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Teknologi og vitenskap|Kommentarer av

Ny teknologi gjør vindkraft mer lønnsom

Ny teknologi innen vindkraftbransjen utvikles stadig, og bidrar til å gjøre vindkraft stadig mer lønnsom. I denne artikkelen beskrives det bl.a hvordan GEs nye 2,5 MW turbin har 15 % mindre effekt enn forrige versjon, men produserer 15 % mer. dette skyldes tekniske nyvinninger innen styring og kontroll.

Les artikkelen her.

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Teknologi og vitenskap|Kommentarer av