ennb

Politikk og vindkraft

Utslippene øker og tiltak mangler. Rapporter fra NY

Toppmøtet i New York viser med all ønskelig tydelighet at problemet med klima ikke har blitt midnre siden vi sist tenkte på det. Utslippene øker i Norge og resten av verden, tiltak mangler og politikerne sliter med å bli enige. Flere og flere prominente personer kommer på banen og ber politikere innstendig om å handle.

En av de mer uvanlige var skuespilleren Leonardo Di Caprio. Talen hans i FNs generalforsamling kan du se her. leonardo_dicaprio

To artikler i Dagsavisen illustrerer debatten og situasjonen. Den ene artikkelen, titulert «Utslippene stiger raskt», omhandler trenden av utslipp, og problemene verden har til å nå tograders-målet. Den andre, titulert «Krever klimahandling», omfatter blant annet et intervju med den kjente økonomen Jeffrey Sachs, hvor han understreker betydning av å handle, at situasjonen er alvorlig og at «verden ikke kan tillate seg å ikke bygge vindkraft fordi den synes det er stygt», som han sier.

Stortingsflertall for elektrifisering av Utsira

 

Et flertall bestående av Ap, V, SV, KrF, SP og MDG annonserte fredag 16. mai at de ville stemme for et forslag fra SV om elektrifisering av utsirahøyden fra dag 1.

Dette er gode nyheter for norsk klimapolitikk og miljøet. Det vil redusere utslipp av CO2 med mange hundretusen tonn (anslag antyder så mye som 800 000 tonn årlig), og sende et viktig signal om betydningen av klimaet og klimatiltak.

Et annet viktig poeng er at dette øker behovet for kraft. denne kraften kan komme fra vindkraft – og det åpner også opp for vindkraft til havs. Dette er en teknologi mange politikere i Norge ønsker, og nå kommer en god mulighet til å iverksette utviklingen av denne teknologien.

Les selve forslaget her.

Ny regjering – nye koster?

Med ny regjering kommer det nye folk, og man venter eller i det minste håper, på ny politikk. På en ny minister som står for noe nytt, og som løser de sakene som aldri ble løst i forrige regjering, spesielt de sakene som angikk deg. Jeg er intet unntak.

Vi hadde levd en stund med Borten Moe, og selv om han kom fra et parti som har gjort masse bra for fornybarbransjen generelt og vindkraft spesielt, hadde han jo også hatt endel kuriøse utspill. Som at støtteordningen til vindkraft skulle slutte i 2020. Som at NVE hadde mange prosjekter i kø og det kanskje holdt nå. Riktig nok begge deler, men fullstendig upresist. Har du ikke et prosjekt i drift før 2020, får du ikke grønne sertifikater – men har du det får du det i 15 år. Og ja, NVE har mange prosjekter, både omsøkt og mange som er konsesjonsgitt, men det er markedet, og ikke NVE eller OED, som skal bestemme hvilke som skal bli bygget. Og for de av oss som har prosjekter rundt omkring i kommunene, måtte vi bruke mye tid på oppklaringer. Det var ikke alltid det nyttet heller – det er noe med troverdighet til en minister i forhold til en kommersiell aktør.

Så vi var klar for en ny ledelse i departementet. En som kanskje forsto betydningen av hva som sies i offentligheten noe bedre.

Jeg visste jo etterhvert at det ville bli ny regjering, og da det ble klart at det ble en Høyre/FrP regjering visste jeg jo at det ville bli Ketil Solvik-Olsen som ville bli olje- og energiminister. Jeg er ikke alene om å mene at han er den politikeren som vet mest om […]