ennb

Nyheter

Flere vindkraftprosjekter enn det er plass til i det eksisterende sentralnettet

NVE har til behandling vesentlig flere vindkraftprosjekter enn det er plass til i det eksisterende sentralnettet med planlagte forsterkninger. NVE velger derfor å behandle de antatt beste prosjektene først og mener at dette vil bidra til at dårlige prosjekter blir skrinlagt og redusere konfliktnivået rundt vindkraftutbygging. Nå har NVE konkludert på kriteriene – link

Av | | 2009-02-06 | |Nyheter|Kommentarer av

Statkrafts prosjekt i Selbjørn kommune har fått nei fra OED

Statkrafts prosjekt i Selbjørn kommune har fått nei fra OED. Olje- og energidepartementet varslet i dag at det ikke kommer vindkraftverk på Selbjørn – link

Av | | 2009-02-06 | |Nyheter|Kommentarer av

Grønn Boks Energy Camp samlet våre fremste eksperter til en tankesmie

Grønn Boks Energy Camp samlet våre fremste eksperter til en 48 timers tankesmie for å utvikle de energiløsningene som kan gi størst og raskest klimaeffekt i Norge. Resultatet ble åtte prosjekter som skal igangsettes over de neste månedene.

Av | | 2009-01-29 | |Nyheter|Kommentarer av

Nordmenn vil ha vindkraft

Nordmenn vil ha vindkraft. En undersøkelse utført av Energibedriftenes Landsforening EBL viser stor forståelse for at det er viktig med økt satsing på fornybar energi. Undersøkelsen viser at et flertall av befolkningen (54%) vil ha vindkraft og effektivisering. Dette står i kontrast til det politiske miljøet, hvor bare 35 % ønsker det samme. Så mye som ni av ti nordmenn mener at hensynet til klimaet tilsier at vi bygger ut mer vindkraft og vannkraft. Også her henger stortingspolitikerne etter, med åtte av ti som sier seg enig i dette – link

Av | | 2009-01-27 | |Nyheter|Kommentarer av