ennb

Nyheter

Havgul clean energy AS lanserer nytt prosjekt!

Havgul clean energy AS leverte idag inn forhåndsmeldingen på det nye prosjektet, Kjølen Vindpark. Prosjektet som er det første vindkraftverket på Østlandet, er lokalisert i Halden og Aremark kommuner, og er meldt med en installert effekt på inn til 150 MW.

Av | | 2010-06-05 | |Nyheter|Kommentarer av

Andmyran Vindpark AS

Andmyran Vindpark AS mottok i dag beskjeden om at anken til OED over NVEs konsesjon av 20. desember 2006 er avslått, og at vindkraftverket i Andøy kommune i Nordland dermed har fått rettskraftig konsesjon.

Initiativtagerne bak Havgul clean energy AS sto sentralt i utviklingen av prosjektet, som de også var deleiere i inntil 2006.

«Vi er lykkelige over avgjørelsen, som vi ser som et nytt tegn på at regjeringen nå tar vindkraft på alvor,» sier Harald Dirdal, som jobbet nært sammen med lokale aktører i utviklingen av prosjektet.

Les OED pressemelding her
Les OED konsesjon her
Les Andmyran Vindpark PM her
Besøk hjemmesiden til Andmyran vindpark

Av | | 2010-03-02 | |Nyheter|Kommentarer av

USA: Tres Amigas LLC

USA: Tres Amigas LLC, selskapet med planene om verdens største transformatorstasjon på grensen mellom New Mexico og Texas, har levert søknad om å få lov til å operere stasjonen til amerikanske energiregulator, Federal Energy Regulator Commission, FERC. I tillegg har selskapet sendt en søknad om at en tilknytning av ERCOT til stasjonen ikke vil legge ERCOT under FERCs jurisdiksjon.

Dersom bygget vil Tres Amigas knytte sammen de tre sentralnettene i USA og muliggjøre eksport av store mengder fornybar energi fra New Mexico og Texas til øst- og vestkysten. Det vil revolusjonere amerikast energiproduksjon, transport og forbruk, og gjøre Texas til et av verdens mest produktive områder for fornybar energi, spesielt vindkraft.

Les søknadene her (Lov til å operere stasjonen) og her (Unntak for ERCOT).

Av | | 2009-12-08 | |Nyheter|Kommentarer av

Scandia Wind Southwest LLC

Scandia Wind Southwest LLC har startet signeringen av grunneieravtalene i Parmer County. Scandia Wind og Parmerton Rhea LLC, som har operert på vegne av mer enn 400 grunneiere, har avsluttet forhandlingene om grunneieravtalen som skal gjelde for prosjektet. Avtalen blir nå tilbudt grunneiere og signeringen som startet idag 30. november skal pågå frem til 9. januar. Det blir mulig å signere avtalen også etter dette tidspunkt, men da til noe endrede betingelser.

Signeringen av det nordlige området i Mariah prosjektet, Sherman county, begynner 1. desember.

Mer enn 150 grunneiere møtte opp i Parmer county første dagen, og rundt 60 avtaler ble signert. Totalt representerer dette et område på ca 30 000 acres, eller noe mer enn 120 000 mål.

Les pressemeldingen her.

Av | | 2009-11-30 | |Nyheter|Kommentarer av

Nettstudie for 1000 MW

Havguls amerikanske datterselskap Scandia Wind Southwest LLC har fått gjennomført en nettstudie for 1000 MW av Martiah-prosjektet. Studien er gjennomført av ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), som opererer 75% av nettet i Texas.

Av | | 2009-09-25 | |Nyheter|Kommentarer av

Avtale som vil forbedre nettinfrastrukturen i Sør- og sentral USA

New Mexico State Land Office ved Patrick H. Lyons, kommisjonær, har signert en avtale som vil forbedre nettinfrastrukturen i Sør- og sentral USA.

ClovisPowerstationMap-redigertAvtalen vil føre til at fornybar energi kan fraktes uhindret gjennom sørsentral stater, 14 vestlige stater, Alberta, British Columbia og den nordre delen av Baja California, Mexico. Kraften som nå er regulert av de tre regionale nettselskapene the Western Electricity Coordinating Council (WECC), the Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), and the Southwest Power Pool (SPP) vil gå gjennom den nye kraftstasjonen Tres Amigas Superstation, TASS. Denne skal lokaliseres på grensen mellom New Mexico og Texas.

 

Ifølge Patrick Lyons vil den nye nettinfrastrukturen gjøre fornybar energi tilgjengelig for så mange som halvparten av USAs befolkning. Det er med andre ord ingen liten utbygging det er snakk om, og det vil åpne for stor ny produksjon av fornybar energi som vindkraft.

Dette er meget gode nyheter for Havgul clean energy AS som gjennom ditt datterselskap ScandiaWind LLC utvikler Mariahprosjektet. Dette prosjektet ligger bare 15 km fra den planlagte plasseringen av transformatorstasjonen, Nettilknytning er en sentral utfordring for prosjektet, og nyhetene om planene om Tres Amigas Superstation, som skal stå ferdig i 2014, kan føre til fortgang i prosjektets videre utvikling dersom det viser seg at en tilknytning kan være mulig.

Se hjemmesiden til Tres Amigas LLC her.

 

Av | | 2009-09-17 | |Nyheter|Kommentarer av

Norge og Sverige har inngått avtale om et felles norsk svensk sertifikatsystem

Avtalen innebærer at systemet skal være på plass 1. januar 2012. Den sier også at Norge og Sverige skal ha likt ambisjonsnivå, den skal være teknologinøytral, og dermed også inkludere ny vannkraft (som modernisering og oppgradering). Det ligger også i avtalen et samarbeid om utbygging av nettet. Avtalen krever at RES direktivet og forpliktelsene som følge av det forhandles ferdig mellom de to landene og EU, slik at de respektive kvotene blir klargjort.

Avtalen er signert av næringsminister Maud Olafsson og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Les mer her.

Av | | 2009-09-07 | |Nyheter|Kommentarer av

Havgul clean energy AS lanserer nytt prosjekt!

Prosjektet, Tonstad Vindpark, er lokalisert i Sirdal kommune, nærmere bestemt sør og øst for kommunesenteret Tonstad. Planområdet er rekordstort, 95 km2, og representerer parkens ytterpunkter. Det består imidlertid av områder med svært forskjellige vindressurser, så store deler av planområdet vil forbli uten turbiner.

Beregninger basert på en installert effekt på 200 MW og med Siemens 2,3 MW indikerer en produksjon på noe mer enn 600 GWh, noe som representerer rundt 3000 timer. Det er med andre ord et meget godt prosjekt. Med to 300 kV linjer tvers gjennom planområdet samt planer om oppgraderinger er det god nettkapasitet. Transformatorstasjonen er planlagt lokalisert i Øksendal.

Prosjektet har møtt mange positive kommentarer, og det har vært avholdt møter både med fylkesmannens miljøavdeling i Vest Agder, kommunen samt grunneierne.

Les forhåndsmeldingen her

Av | | 2009-06-19 | |Nyheter|Kommentarer av

Fornybar energi – uten retorikk

 – boken som burde være obligatorisk lesing for alle som jobber med fornybar energi – og vindkraft

Boken som er skrevet av Cambridgeprofessoren David MacKay og har originaltittelen «Renewable Energy – without hot air» er en nådeløs gjennomgang av den gjeldende energipolitikken og diskuterer hvilken plass fornybar energi kan – og bør – ha, uten å skjele til økonomi og kostnadseffektivitet.

Boken, som ble bredt omtalt i Dagens Næringsliv lørdag 13. juni, har fått stor oppmerksomhet i hjemlandet. Det velrenommerte Economist kaller boken en «fascinerende tour de force» og Guardian omtaler den som en bok som kan «revolusjonere vår tenking om energi»

Boken, som er tilgjengelig gratis på nettet, burde være obligatorisk lesing for alle som jobber med fornybar energi. Ikke minst burde den leses av alle politikere som har ambisjoner om å mene noe om området. Endel av MacKays konklusjoner er ikke oppløftende, men de er forfriskende frie for den klamme politisk korrekte retorikken som ofte preger miljø- og energidebatter. For som han blant annet konkluderer: «Slutt å si nei! Hvis vi fortsetter å si nei til gigantiske vindfarmer, nei til atomkraft og nei til alt annet vi ikke liker, da går ikke regnestykkene opp.»

Les DNs anmeldelse her.
Last ned boken her.

Av | | 2009-06-14 | |Nyheter|Kommentarer av

EUs tiltakspakke for å møte den økonomiske krisen setter av 4 mrd kr til offshore vind

EU setter av 565 € for å stimulere til bygging av vindparker offshore. I tillegg skal mer enn 10 mrd settes av til å bedre infrastruktur og gjennom å knytte sammen kraftnettene i Europa. Dette vil muliggjøre bygging av mer vindkraft i Europa, og være begynnelsen på et supergrid offshore.

Les kommentaren til den europeiske vindkraftforeningen EWEA her.
Les pressemeldingen til EU her.

Av | | 2009-06-06 | |Nyheter|Kommentarer av