ennb

Marked og økonomi

Vann og vind billigst

 

EU kommisjonen har beregnet totalkostnader for forskjellige energikilder. Kullkraft er uten sammenligning den dyreste energikilden. Tallene fremkommer når man tar med indirekte kostnader som miljø- og naturødeleggelse. Rapporten viser at kull har så mye som 30 ganger så store eksterne kostnader som vindkraft på land, mens det tilsvarende tallet for naturgass er 14. Det er klimaendringene disse kildene forårsaker som er  hovedårsak til de høye tallene.

Rapporten, som er den første i sitt slag fra en slik kilde, viser med all ønskelig tydelighet at skal vi redusere naturødeleggelse må vi erstatte fossile kilder og satse på fornybar energi.

Les rapporten her.

kullkraft og ødeleggelse

Vindkraft skaper arbeidsplasser

I en artikkel i Stavanger Aftenblad skriver avisen om hvordan offshore vindkraft kan skape nye og viktige arbeidsplasser etter oljen.

Artikkelen kan du lese her.

Markedet for fornybar vokser kraftig

 

Markedet for fornybar energi vokser kraftig, og grunnlaget for investeringer i bransjen blir stadig bedre. Økende investeringer og utplasseringer reduserer enhetskostnadene og gjør sakte men sikkert fornybare løsninger konkurransedyktige med mer konvensjonelle kilder.

Les hva Christian Rynning-Tønnesen (CEO Statkraft) skriver i bloggen til World Economic Forum her.

Norge taper muligheter innen fornybar energi

I denne artikkelen skriver Stein Lier Hansen fra Norsk Industri og Olav Ulseth fra Norsk Energi hvordan Norge taper muligheter og inntekter på grunn av en for dårlig invetseringstakt når det gjelder fornybar energi.

Les artikkelen i Dagens Næringsliv her.

Olje, kull og gass – råtne investeringer?

Det har lenge vært diskuert om investeringer i tvilsom virksomhet er noe man bør holde seg unna av både etiske og finansielle årsaker. Som eksempel kan det nevnes at det var oljefondets investeringer i landminer (Singapore Technolgies) som gjorde at fondet fikk etiske retningslinjer og trakk seg ut av dette selskapet, og mange andre siden.

Nå har tiden kommet til fossile brennstoffer. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre sier nå at oljefondet bør trekke seg ut av selskaper som produserer kull, og selvom han nå er opposisjonspolitiker og uttalelsen må ses i lys av dette er den likevel et viktig signal.

På Zerokonferansen 2013 var mannen bak Carbon Tracker, Jeremy Leggett, og snakket om det som nå har blitt hetende karbonboblen, og andre mulige kriser. Disse inkluderte peak oil, samt at shale gass kanskje ikke er så lønnsomt som man har trodd til nå.

Hvis man erkjenner at det er en liten risiko for at ikke all oljen på balansen til oljeselskapene blir hentet opp, så skal det noteres som en risiko for selskapet. Det nevnes ikke. (Jeremy Leggett.)

Les intervju med Jeremy Leggett i DN her.

Klimaboblen – et stort økonomisk dilemma

Niklas Stern ble verdenskjent da han i 2006 ga ut rapporten om kostnader for å redusere utslipp av CO2 og andre drivhusgasser. Stern konkluderte da med at kostnadene ville være rundt 1 % av BNP – og de ville øke jo lenger man utsatte investeringene.

Nå er Stern ute med en ny rapport. Denne gangen ser han på hva konsekvensene vil være for finansnæringen dersom man begrenser oppvarmingen til 2 C, slik det er enighet om internasjonalt. Stern konkluderer med at i og med dette forutsetter at så mye som 2/3 av alle funne reserver av kull, olje og gass vil måtte bli liggende i bakken, vil det kunne føre til en enorm finanskrise. Denne ville være forårsaket av store nedskrivninger av de verdiene disse fossile ressursene representerer i mange olje- og gasselskapers regnskaper idag.

Niklas Stern kaller dette The Carbon Bubble.

Sjekk artikkelen i The Guardian her.

Av | | 2013-04-22 | |Bloggen, Marked og økonomi|Kommentarer av