ennb

Klimaendringer og vindkraft

Været i 2050

Her har meterologiene på DNMI lagt ut en værmelding for 2050 for å vise hvordan vi kan vente oss at været utvikler seg dersom vi ikke gjør noe med klimaendringene. Den er rystende. Se den her.

vær2050

Dyr forsvinner hurtig – og klima har skylden

 

En fersk rapport forteller at dyr forsvinner raskt fra jordens overflate. Ifølge rapporten er verdens dyrebestand halvert de siste 40 år .

Det er særlig begrensning av områder dyrene lever i som får skylden, selvom klimaendringene også får sin del av ansvaret.

Les NRK saken her: Dyr forsvinner

 

Togradersmålet og norsk olje og gass

 

Norske politikere – senest Tord Lien og Tine Sundtoft – peker ofte på at norsk olje- og gassproduksjon er spesiell, renere enn annen oljeproduksjon og derfor blant de ressursene som bør utvinnes innen de grensene som kan produseres og fremdeles nå togradersmålet.

Senest i forrige uke hevdet disse to politkerne at diskusjonen om å la norsk olje og gass ligge er et sidespor.

I denne artikkelen peker CICERO-forskeren Glen Peters at denne argumentasjonen ikke holder mål, og at Norge ikke kan ri to hester samtidig.

Les artikkelen her.

Stortingsflertall for elektrifisering av Utsira

 

Et flertall bestående av Ap, V, SV, KrF, SP og MDG annonserte fredag 16. mai at de ville stemme for et forslag fra SV om elektrifisering av utsirahøyden fra dag 1.

Dette er gode nyheter for norsk klimapolitikk og miljøet. Det vil redusere utslipp av CO2 med mange hundretusen tonn (anslag antyder så mye som 800 000 tonn årlig), og sende et viktig signal om betydningen av klimaet og klimatiltak.

Et annet viktig poeng er at dette øker behovet for kraft. denne kraften kan komme fra vindkraft – og det åpner også opp for vindkraft til havs. Dette er en teknologi mange politikere i Norge ønsker, og nå kommer en god mulighet til å iverksette utviklingen av denne teknologien.

Les selve forslaget her.

Tredje delrapport fra FNs klimapanel publisert

FNs klimapanel IPCC publiserte nylig tredje delrapport fra sin 5. hovedrapport. Rapporten (her kan du lese et sammendrag) fokuserer på hvilke tiltak som skal til for å redusere utslippene og truselen fra de klimaendringene vi allerede ser begynnelsen på.

Det er mye i rapporten som er relevant for Norge generelt og vindkraft spesielt. I det videre vil jeg skrive litt mer om dette.

Det er flere viktige ting i denne rapporten som vi bør merke oss i Norge.

Betydningen av skog understrekes, med skogplanting som nummer en og bærekraftig skogbruk som nummer to. Begge deler er viktig og relevant for Norge. Samtidig påpeker IPCC at utslipp fra skog etter all sannsynlighet vil gå ned i årene frem mot 2050, og kanskje være negative mot slutten av århundret (s 20 i sammendrag).

Panelet er bestemt på at energieffektivisering er sentralt. Her har Norge mye å gjøre. Norge har et meget høyt energiforbruk, langt over det som er akseptabelt når man tenker på den verdien energi representerer. Dette har vi kunnet gjøre fordi vi har hatt et stort energioverskudd i form av vannkraft som bare har ventet på å kunne bli brukt. Ikke lenger slik nå.

Rapporten peker på at de virkelige store utslippene kommer fra energiforsyningen, en trend som bare har forsterket seg siden 1970. Som panelet påpeker vil utslipp fra denne sektoren øke sterkt – mellom dobling og treganger – frem mot 2050, med mindre tiltak settes i verk. IPCC snakker om drastiske tiltak.I de fleste scenariene der man sikter mot å nå 2 graders målet, må andelen fornybar energi øke fra dagens 30 % til mer enn 80 % innen 2050. Det er svært mye. Samtidig ser vi at dette burde kunne være mulig: IPCC understreker […]

Annen hovedrapport fra klimapanelet

Idag 31. mars kom annen hovedrapport fra klimapanelet. Denne rapporten omtaler konsekvensene av drivhuseffekten, og hvordan vi kan tilpasse oss. Den første omtalte det vitenskapelige grunnlaget, og den tredje og siste vil omtale hva vi kan gjøre for å redusere utslippene.

Det er dårlige nyheter klimapanelet kommer med. I filmen under beskriver Aftenpostens Ole Mathismoen effektene på ett og et halvt minutt – og som han konkluderer hvert enkelt punkt med: Det skjer allerede nå.

Les Miljødirektoratets sider om rapporten her, og se en 12 minutter lang film fra Miljødirektoratet her. Aftenpostens korte beskrivelse finner du her.

Klimapanelet med ny rapport

FNs klimapanel IPCC kom nylig med den første delrapporten av tre, som tilsammen utgjør deres femte hovedrapport (Fifth Assessment Report). Hver hovedrapport består av tre arbeidsgreupper (WG 1, 2 og 3), som fokuserer henholdsvis på vitenskapen, konsekvensne og tiltak for å redusere utslippene («science, impacts and mitigation»).

Den ferske rapporten konkluderer med blant annet følgende:

  • 95 prosent sikkert at klimaendringene er menneskeskapte.
  • Den siste tiårsperioden er den varmeste siden målingene startet
  • De siste 30 årene er de varmeste på 1400 år.
  • Menneskeskapte fotavtrykk er nå påvist over hele klimasystemet
  • Minkingen av sjøis er større nå enn noensinne de siste 1450 år.
  • Havet stiger 20 ganger raskere enn noensinne de siste 2000 år.

Et krystallklart budskap fra IPCC er at en storpart av verdens fossile brensler og ressurser må forbli nede i bakken – enten det gjelder kull, olje eller gass. Det finnes ingen vei utenom (miljøvernminister Bård vegar Solhjell)

Les hele rapporten her

Klimapanel med ny rapport i september

FNs klimapanel IPCC kommer med første delen av sin 5. hovedrapport («Fifth Assessment Report» – FAR) i september. De siste to delene (om konsekvensene og tilpasning til klimaendringer) kommer i henholdsvis mars og april 2014.

Les mer om prosessen og rapportene, og de norske forskerne som deltar, her.

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Klimaendringer og vindkraft|Kommentarer av

Satsing på fornybar må går raskere, sier IEA

Fornybar energi reduserer klimatruselen, men det kan gå for sent til å stoppe klimaendringer, sier IEA og peker på at 2-gradersmålet kan allerede ligge dårlig an.

Les artikkelen i Guardian her. 

 

 

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Klimaendringer og vindkraft|Kommentarer av