ennb

Bloggen

Tredje delrapport fra FNs klimapanel publisert

FNs klimapanel IPCC publiserte nylig tredje delrapport fra sin 5. hovedrapport. Rapporten (her kan du lese et sammendrag) fokuserer på hvilke tiltak som skal til for å redusere utslippene og truselen fra de klimaendringene vi allerede ser begynnelsen på.

Det er mye i rapporten som er relevant for Norge generelt og vindkraft spesielt. I det videre vil jeg skrive litt mer om dette.

Det er flere viktige ting i denne rapporten som vi bør merke oss i Norge.

Betydningen av skog understrekes, med skogplanting som nummer en og bærekraftig skogbruk som nummer to. Begge deler er viktig og relevant for Norge. Samtidig påpeker IPCC at utslipp fra skog etter all sannsynlighet vil gå ned i årene frem mot 2050, og kanskje være negative mot slutten av århundret (s 20 i sammendrag).

Panelet er bestemt på at energieffektivisering er sentralt. Her har Norge mye å gjøre. Norge har et meget høyt energiforbruk, langt over det som er akseptabelt når man tenker på den verdien energi representerer. Dette har vi kunnet gjøre fordi vi har hatt et stort energioverskudd i form av vannkraft som bare har ventet på å kunne bli brukt. Ikke lenger slik nå.

Rapporten peker på at de virkelige store utslippene kommer fra energiforsyningen, en trend som bare har forsterket seg siden 1970. Som panelet påpeker vil utslipp fra denne sektoren øke sterkt – mellom dobling og treganger – frem mot 2050, med mindre tiltak settes i verk. IPCC snakker om drastiske tiltak.I de fleste scenariene der man sikter mot å nå 2 graders målet, må andelen fornybar energi øke fra dagens 30 % til mer enn 80 % innen 2050. Det er svært mye. Samtidig ser vi at dette burde kunne være mulig: IPCC understreker […]

Annen hovedrapport fra klimapanelet

Idag 31. mars kom annen hovedrapport fra klimapanelet. Denne rapporten omtaler konsekvensene av drivhuseffekten, og hvordan vi kan tilpasse oss. Den første omtalte det vitenskapelige grunnlaget, og den tredje og siste vil omtale hva vi kan gjøre for å redusere utslippene.

Det er dårlige nyheter klimapanelet kommer med. I filmen under beskriver Aftenpostens Ole Mathismoen effektene på ett og et halvt minutt – og som han konkluderer hvert enkelt punkt med: Det skjer allerede nå.

Les Miljødirektoratets sider om rapporten her, og se en 12 minutter lang film fra Miljødirektoratet her. Aftenpostens korte beskrivelse finner du her.

Offshore vind kan bli mye mer effektiv viser studie

Havvindparken Lillegrund utenfor kysten av Skåne kunne vært så mye som 30 % mer effektiv, viser en studie utført ved universitet i Delaware. Mye kunne vært hentet med en annerledes plassering av turbinene. Det er blant annet reduksjon av turbulens som følge av en annen plassering av turbinene som ville gi bedre produksjon.

Les artikkelen her.

Ny regjering – nye koster?

Med ny regjering kommer det nye folk, og man venter eller i det minste håper, på ny politikk. På en ny minister som står for noe nytt, og som løser de sakene som aldri ble løst i forrige regjering, spesielt de sakene som angikk deg. Jeg er intet unntak.

Vi hadde levd en stund med Borten Moe, og selv om han kom fra et parti som har gjort masse bra for fornybarbransjen generelt og vindkraft spesielt, hadde han jo også hatt endel kuriøse utspill. Som at støtteordningen til vindkraft skulle slutte i 2020. Som at NVE hadde mange prosjekter i kø og det kanskje holdt nå. Riktig nok begge deler, men fullstendig upresist. Har du ikke et prosjekt i drift før 2020, får du ikke grønne sertifikater – men har du det får du det i 15 år. Og ja, NVE har mange prosjekter, både omsøkt og mange som er konsesjonsgitt, men det er markedet, og ikke NVE eller OED, som skal bestemme hvilke som skal bli bygget. Og for de av oss som har prosjekter rundt omkring i kommunene, måtte vi bruke mye tid på oppklaringer. Det var ikke alltid det nyttet heller – det er noe med troverdighet til en minister i forhold til en kommersiell aktør.

Så vi var klar for en ny ledelse i departementet. En som kanskje forsto betydningen av hva som sies i offentligheten noe bedre.

Jeg visste jo etterhvert at det ville bli ny regjering, og da det ble klart at det ble en Høyre/FrP regjering visste jeg jo at det ville bli Ketil Solvik-Olsen som ville bli olje- og energiminister. Jeg er ikke alene om å mene at han er den politikeren som vet mest om […]

Olje, kull og gass – råtne investeringer?

Det har lenge vært diskuert om investeringer i tvilsom virksomhet er noe man bør holde seg unna av både etiske og finansielle årsaker. Som eksempel kan det nevnes at det var oljefondets investeringer i landminer (Singapore Technolgies) som gjorde at fondet fikk etiske retningslinjer og trakk seg ut av dette selskapet, og mange andre siden.

Nå har tiden kommet til fossile brennstoffer. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre sier nå at oljefondet bør trekke seg ut av selskaper som produserer kull, og selvom han nå er opposisjonspolitiker og uttalelsen må ses i lys av dette er den likevel et viktig signal.

På Zerokonferansen 2013 var mannen bak Carbon Tracker, Jeremy Leggett, og snakket om det som nå har blitt hetende karbonboblen, og andre mulige kriser. Disse inkluderte peak oil, samt at shale gass kanskje ikke er så lønnsomt som man har trodd til nå.

Hvis man erkjenner at det er en liten risiko for at ikke all oljen på balansen til oljeselskapene blir hentet opp, så skal det noteres som en risiko for selskapet. Det nevnes ikke. (Jeremy Leggett.)

Les intervju med Jeremy Leggett i DN her.

Klimapanelet med ny rapport

FNs klimapanel IPCC kom nylig med den første delrapporten av tre, som tilsammen utgjør deres femte hovedrapport (Fifth Assessment Report). Hver hovedrapport består av tre arbeidsgreupper (WG 1, 2 og 3), som fokuserer henholdsvis på vitenskapen, konsekvensne og tiltak for å redusere utslippene («science, impacts and mitigation»).

Den ferske rapporten konkluderer med blant annet følgende:

  • 95 prosent sikkert at klimaendringene er menneskeskapte.
  • Den siste tiårsperioden er den varmeste siden målingene startet
  • De siste 30 årene er de varmeste på 1400 år.
  • Menneskeskapte fotavtrykk er nå påvist over hele klimasystemet
  • Minkingen av sjøis er større nå enn noensinne de siste 1450 år.
  • Havet stiger 20 ganger raskere enn noensinne de siste 2000 år.

Et krystallklart budskap fra IPCC er at en storpart av verdens fossile brensler og ressurser må forbli nede i bakken – enten det gjelder kull, olje eller gass. Det finnes ingen vei utenom (miljøvernminister Bård vegar Solhjell)

Les hele rapporten her

Klimaboblen – et stort økonomisk dilemma

Niklas Stern ble verdenskjent da han i 2006 ga ut rapporten om kostnader for å redusere utslipp av CO2 og andre drivhusgasser. Stern konkluderte da med at kostnadene ville være rundt 1 % av BNP – og de ville øke jo lenger man utsatte investeringene.

Nå er Stern ute med en ny rapport. Denne gangen ser han på hva konsekvensene vil være for finansnæringen dersom man begrenser oppvarmingen til 2 C, slik det er enighet om internasjonalt. Stern konkluderer med at i og med dette forutsetter at så mye som 2/3 av alle funne reserver av kull, olje og gass vil måtte bli liggende i bakken, vil det kunne føre til en enorm finanskrise. Denne ville være forårsaket av store nedskrivninger av de verdiene disse fossile ressursene representerer i mange olje- og gasselskapers regnskaper idag.

Niklas Stern kaller dette The Carbon Bubble.

Sjekk artikkelen i The Guardian her.

Av | | 2013-04-22 | |Bloggen, Marked og økonomi|Kommentarer av

Mye bråk om lite støy skaper mer støy.

Forvirret? Du er ikke alene. Men nå har forskerne ved Universitetet i Sydney sett nærmere på spørsmålet om støy. De konkluderer med at støy er et nærmest fraværende problem for de aller fleste vindprosjekter, men at oppmerksomhet om støy gjør at flere mennesker blir plaget. Dette er i overenstemmelse med tidligere funn hvor det har vist seg at ja – opplevd støy fra vindturbiner skaper helseplager. Men det finnes ingen opplevd støy som er uavhengig av at man kan se turbinene.

Med andre ord: Dersom du ikke kan se vindturbiner, opplever du ingen støy og har heller ingen helseskader. Dersom du kan se dem (og spesielt dersom du har blitt fortalt at de forårsaker helseskader) så begynner du å høre dem og du vil begynne å erfare helseskader.

Les den australske rapporten her.

(Merk: Det forutsettes her at turbinene er plassert på såpass lang avstand at støynivået ligger under nivået man mener er akseptabelt, som i Norge er 45 db, og som representerer en avstand på ca 1 km).

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Teknologi og vitenskap|Kommentarer av

Ny teknologi gjør vindkraft mer lønnsom

Ny teknologi innen vindkraftbransjen utvikles stadig, og bidrar til å gjøre vindkraft stadig mer lønnsom. I denne artikkelen beskrives det bl.a hvordan GEs nye 2,5 MW turbin har 15 % mindre effekt enn forrige versjon, men produserer 15 % mer. dette skyldes tekniske nyvinninger innen styring og kontroll.

Les artikkelen her.

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Teknologi og vitenskap|Kommentarer av

Klimapanel med ny rapport i september

FNs klimapanel IPCC kommer med første delen av sin 5. hovedrapport («Fifth Assessment Report» – FAR) i september. De siste to delene (om konsekvensene og tilpasning til klimaendringer) kommer i henholdsvis mars og april 2014.

Les mer om prosessen og rapportene, og de norske forskerne som deltar, her.

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Klimaendringer og vindkraft|Kommentarer av