ennb

Bloggen

Vindkraft og livsløpsanalyse

Siemens har utgitt en presentasjon som viser livsløpsanalyse av en vindturbin – med andre ord, hvor mye miljøskade en vindmølle representerer sammenlignet med hva den bidrar med på den positive siden.

 

Se presentasjonen her.

Vann og vind billigst

 

EU kommisjonen har beregnet totalkostnader for forskjellige energikilder. Kullkraft er uten sammenligning den dyreste energikilden. Tallene fremkommer når man tar med indirekte kostnader som miljø- og naturødeleggelse. Rapporten viser at kull har så mye som 30 ganger så store eksterne kostnader som vindkraft på land, mens det tilsvarende tallet for naturgass er 14. Det er klimaendringene disse kildene forårsaker som er  hovedårsak til de høye tallene.

Rapporten, som er den første i sitt slag fra en slik kilde, viser med all ønskelig tydelighet at skal vi redusere naturødeleggelse må vi erstatte fossile kilder og satse på fornybar energi.

Les rapporten her.

kullkraft og ødeleggelse

Været i 2050

Her har meterologiene på DNMI lagt ut en værmelding for 2050 for å vise hvordan vi kan vente oss at været utvikler seg dersom vi ikke gjør noe med klimaendringene. Den er rystende. Se den her.

vær2050

Energi 21: Sats på offshore vindkraft!

 

Energi 21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi 21 er etablert på mandat fra Olje- og energidepartementet.

Gruppen utarbeider strategier for grunnlaget for den fremtidige energibruken, og er derfor en svært viktig premissleverandør i den nasjonale energidebatten. Energi 21 la i september 2014 fram sin tredje nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommer­ sialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Rapporten peker på offshore vindkraft som ett av seks viktige områder det bør satses sterkt på i årene fremover, med en total satsing på en milliard.

Se rapportene her: Energi 21 2014 del 2 Energi 21 2014 del 1

Dyr forsvinner hurtig – og klima har skylden

 

En fersk rapport forteller at dyr forsvinner raskt fra jordens overflate. Ifølge rapporten er verdens dyrebestand halvert de siste 40 år .

Det er særlig begrensning av områder dyrene lever i som får skylden, selvom klimaendringene også får sin del av ansvaret.

Les NRK saken her: Dyr forsvinner

 

Utslippene øker og tiltak mangler. Rapporter fra NY

Toppmøtet i New York viser med all ønskelig tydelighet at problemet med klima ikke har blitt midnre siden vi sist tenkte på det. Utslippene øker i Norge og resten av verden, tiltak mangler og politikerne sliter med å bli enige. Flere og flere prominente personer kommer på banen og ber politikere innstendig om å handle.

En av de mer uvanlige var skuespilleren Leonardo Di Caprio. Talen hans i FNs generalforsamling kan du se her. leonardo_dicaprio

To artikler i Dagsavisen illustrerer debatten og situasjonen. Den ene artikkelen, titulert «Utslippene stiger raskt», omhandler trenden av utslipp, og problemene verden har til å nå tograders-målet. Den andre, titulert «Krever klimahandling», omfatter blant annet et intervju med den kjente økonomen Jeffrey Sachs, hvor han understreker betydning av å handle, at situasjonen er alvorlig og at «verden ikke kan tillate seg å ikke bygge vindkraft fordi den synes det er stygt», som han sier.

Markedet for fornybar vokser kraftig

 

Markedet for fornybar energi vokser kraftig, og grunnlaget for investeringer i bransjen blir stadig bedre. Økende investeringer og utplasseringer reduserer enhetskostnadene og gjør sakte men sikkert fornybare løsninger konkurransedyktige med mer konvensjonelle kilder.

Les hva Christian Rynning-Tønnesen (CEO Statkraft) skriver i bloggen til World Economic Forum her.

Togradersmålet og norsk olje og gass

 

Norske politikere – senest Tord Lien og Tine Sundtoft – peker ofte på at norsk olje- og gassproduksjon er spesiell, renere enn annen oljeproduksjon og derfor blant de ressursene som bør utvinnes innen de grensene som kan produseres og fremdeles nå togradersmålet.

Senest i forrige uke hevdet disse to politkerne at diskusjonen om å la norsk olje og gass ligge er et sidespor.

I denne artikkelen peker CICERO-forskeren Glen Peters at denne argumentasjonen ikke holder mål, og at Norge ikke kan ri to hester samtidig.

Les artikkelen her.

Norge taper muligheter innen fornybar energi

I denne artikkelen skriver Stein Lier Hansen fra Norsk Industri og Olav Ulseth fra Norsk Energi hvordan Norge taper muligheter og inntekter på grunn av en for dårlig invetseringstakt når det gjelder fornybar energi.

Les artikkelen i Dagens Næringsliv her.

Stortingsflertall for elektrifisering av Utsira

 

Et flertall bestående av Ap, V, SV, KrF, SP og MDG annonserte fredag 16. mai at de ville stemme for et forslag fra SV om elektrifisering av utsirahøyden fra dag 1.

Dette er gode nyheter for norsk klimapolitikk og miljøet. Det vil redusere utslipp av CO2 med mange hundretusen tonn (anslag antyder så mye som 800 000 tonn årlig), og sende et viktig signal om betydningen av klimaet og klimatiltak.

Et annet viktig poeng er at dette øker behovet for kraft. denne kraften kan komme fra vindkraft – og det åpner også opp for vindkraft til havs. Dette er en teknologi mange politikere i Norge ønsker, og nå kommer en god mulighet til å iverksette utviklingen av denne teknologien.

Les selve forslaget her.