ennb

mikael

Klimaboblen – et stort økonomisk dilemma

Niklas Stern ble verdenskjent da han i 2006 ga ut rapporten om kostnader for å redusere utslipp av CO2 og andre drivhusgasser. Stern konkluderte da med at kostnadene ville være rundt 1 % av BNP – og de ville øke jo lenger man utsatte investeringene.

Nå er Stern ute med en ny rapport. Denne gangen ser han på hva konsekvensene vil være for finansnæringen dersom man begrenser oppvarmingen til 2 C, slik det er enighet om internasjonalt. Stern konkluderer med at i og med dette forutsetter at så mye som 2/3 av alle funne reserver av kull, olje og gass vil måtte bli liggende i bakken, vil det kunne føre til en enorm finanskrise. Denne ville være forårsaket av store nedskrivninger av de verdiene disse fossile ressursene representerer i mange olje- og gasselskapers regnskaper idag.

Niklas Stern kaller dette The Carbon Bubble.

Sjekk artikkelen i The Guardian her.

Av | | 2013-04-22 | |Bloggen, Marked og økonomi|Kommentarer av

Mye bråk om lite støy skaper mer støy.

Forvirret? Du er ikke alene. Men nå har forskerne ved Universitetet i Sydney sett nærmere på spørsmålet om støy. De konkluderer med at støy er et nærmest fraværende problem for de aller fleste vindprosjekter, men at oppmerksomhet om støy gjør at flere mennesker blir plaget. Dette er i overenstemmelse med tidligere funn hvor det har vist seg at ja – opplevd støy fra vindturbiner skaper helseplager. Men det finnes ingen opplevd støy som er uavhengig av at man kan se turbinene.

Med andre ord: Dersom du ikke kan se vindturbiner, opplever du ingen støy og har heller ingen helseskader. Dersom du kan se dem (og spesielt dersom du har blitt fortalt at de forårsaker helseskader) så begynner du å høre dem og du vil begynne å erfare helseskader.

Les den australske rapporten her.

(Merk: Det forutsettes her at turbinene er plassert på såpass lang avstand at støynivået ligger under nivået man mener er akseptabelt, som i Norge er 45 db, og som representerer en avstand på ca 1 km).

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Teknologi og vitenskap|Kommentarer av

Ny teknologi gjør vindkraft mer lønnsom

Ny teknologi innen vindkraftbransjen utvikles stadig, og bidrar til å gjøre vindkraft stadig mer lønnsom. I denne artikkelen beskrives det bl.a hvordan GEs nye 2,5 MW turbin har 15 % mindre effekt enn forrige versjon, men produserer 15 % mer. dette skyldes tekniske nyvinninger innen styring og kontroll.

Les artikkelen her.

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Teknologi og vitenskap|Kommentarer av

Klimapanel med ny rapport i september

FNs klimapanel IPCC kommer med første delen av sin 5. hovedrapport («Fifth Assessment Report» – FAR) i september. De siste to delene (om konsekvensene og tilpasning til klimaendringer) kommer i henholdsvis mars og april 2014.

Les mer om prosessen og rapportene, og de norske forskerne som deltar, her.

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Klimaendringer og vindkraft|Kommentarer av

Satsing på fornybar må går raskere, sier IEA

Fornybar energi reduserer klimatruselen, men det kan gå for sent til å stoppe klimaendringer, sier IEA og peker på at 2-gradersmålet kan allerede ligge dårlig an.

Les artikkelen i Guardian her. 

 

 

Av | | 2013-04-18 | |Bloggen, Klimaendringer og vindkraft|Kommentarer av

Havgul clean energy AS lanserer nytt prosjekt!

Havgul clean energy AS leverte idag inn forhåndsmeldingen på det nye prosjektet, Kjølen Vindpark. Prosjektet som er det første vindkraftverket på Østlandet, er lokalisert i Halden og Aremark kommuner, og er meldt med en installert effekt på inn til 150 MW.

Av | | 2010-06-05 | |Nyheter|Kommentarer av

Andmyran Vindpark AS

Andmyran Vindpark AS mottok i dag beskjeden om at anken til OED over NVEs konsesjon av 20. desember 2006 er avslått, og at vindkraftverket i Andøy kommune i Nordland dermed har fått rettskraftig konsesjon.

Initiativtagerne bak Havgul clean energy AS sto sentralt i utviklingen av prosjektet, som de også var deleiere i inntil 2006.

«Vi er lykkelige over avgjørelsen, som vi ser som et nytt tegn på at regjeringen nå tar vindkraft på alvor,» sier Harald Dirdal, som jobbet nært sammen med lokale aktører i utviklingen av prosjektet.

Les OED pressemelding her
Les OED konsesjon her
Les Andmyran Vindpark PM her
Besøk hjemmesiden til Andmyran vindpark

Av | | 2010-03-02 | |Nyheter|Kommentarer av

USA: Tres Amigas LLC

USA: Tres Amigas LLC, selskapet med planene om verdens største transformatorstasjon på grensen mellom New Mexico og Texas, har levert søknad om å få lov til å operere stasjonen til amerikanske energiregulator, Federal Energy Regulator Commission, FERC. I tillegg har selskapet sendt en søknad om at en tilknytning av ERCOT til stasjonen ikke vil legge ERCOT under FERCs jurisdiksjon.

Dersom bygget vil Tres Amigas knytte sammen de tre sentralnettene i USA og muliggjøre eksport av store mengder fornybar energi fra New Mexico og Texas til øst- og vestkysten. Det vil revolusjonere amerikast energiproduksjon, transport og forbruk, og gjøre Texas til et av verdens mest produktive områder for fornybar energi, spesielt vindkraft.

Les søknadene her (Lov til å operere stasjonen) og her (Unntak for ERCOT).

Av | | 2009-12-08 | |Nyheter|Kommentarer av

Scandia Wind Southwest LLC

Scandia Wind Southwest LLC har startet signeringen av grunneieravtalene i Parmer County. Scandia Wind og Parmerton Rhea LLC, som har operert på vegne av mer enn 400 grunneiere, har avsluttet forhandlingene om grunneieravtalen som skal gjelde for prosjektet. Avtalen blir nå tilbudt grunneiere og signeringen som startet idag 30. november skal pågå frem til 9. januar. Det blir mulig å signere avtalen også etter dette tidspunkt, men da til noe endrede betingelser.

Signeringen av det nordlige området i Mariah prosjektet, Sherman county, begynner 1. desember.

Mer enn 150 grunneiere møtte opp i Parmer county første dagen, og rundt 60 avtaler ble signert. Totalt representerer dette et område på ca 30 000 acres, eller noe mer enn 120 000 mål.

Les pressemeldingen her.

Av | | 2009-11-30 | |Nyheter|Kommentarer av

Nettstudie for 1000 MW

Havguls amerikanske datterselskap Scandia Wind Southwest LLC har fått gjennomført en nettstudie for 1000 MW av Martiah-prosjektet. Studien er gjennomført av ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), som opererer 75% av nettet i Texas.

Av | | 2009-09-25 | |Nyheter|Kommentarer av