ennb

kalle

Norge taper muligheter innen fornybar energi

I denne artikkelen skriver Stein Lier Hansen fra Norsk Industri og Olav Ulseth fra Norsk Energi hvordan Norge taper muligheter og inntekter på grunn av en for dårlig invetseringstakt når det gjelder fornybar energi.

Les artikkelen i Dagens Næringsliv her.

Stortingsflertall for elektrifisering av Utsira

 

Et flertall bestående av Ap, V, SV, KrF, SP og MDG annonserte fredag 16. mai at de ville stemme for et forslag fra SV om elektrifisering av utsirahøyden fra dag 1.

Dette er gode nyheter for norsk klimapolitikk og miljøet. Det vil redusere utslipp av CO2 med mange hundretusen tonn (anslag antyder så mye som 800 000 tonn årlig), og sende et viktig signal om betydningen av klimaet og klimatiltak.

Et annet viktig poeng er at dette øker behovet for kraft. denne kraften kan komme fra vindkraft – og det åpner også opp for vindkraft til havs. Dette er en teknologi mange politikere i Norge ønsker, og nå kommer en god mulighet til å iverksette utviklingen av denne teknologien.

Les selve forslaget her.

Tredje delrapport fra FNs klimapanel publisert

FNs klimapanel IPCC publiserte nylig tredje delrapport fra sin 5. hovedrapport. Rapporten (her kan du lese et sammendrag) fokuserer på hvilke tiltak som skal til for å redusere utslippene og truselen fra de klimaendringene vi allerede ser begynnelsen på.

Det er mye i rapporten som er relevant for Norge generelt og vindkraft spesielt. I det videre vil jeg skrive litt mer om dette.

Det er flere viktige ting i denne rapporten som vi bør merke oss i Norge.

Betydningen av skog understrekes, med skogplanting som nummer en og bærekraftig skogbruk som nummer to. Begge deler er viktig og relevant for Norge. Samtidig påpeker IPCC at utslipp fra skog etter all sannsynlighet vil gå ned i årene frem mot 2050, og kanskje være negative mot slutten av århundret (s 20 i sammendrag).

Panelet er bestemt på at energieffektivisering er sentralt. Her har Norge mye å gjøre. Norge har et meget høyt energiforbruk, langt over det som er akseptabelt når man tenker på den verdien energi representerer. Dette har vi kunnet gjøre fordi vi har hatt et stort energioverskudd i form av vannkraft som bare har ventet på å kunne bli brukt. Ikke lenger slik nå.

Rapporten peker på at de virkelige store utslippene kommer fra energiforsyningen, en trend som bare har forsterket seg siden 1970. Som panelet påpeker vil utslipp fra denne sektoren øke sterkt – mellom dobling og treganger – frem mot 2050, med mindre tiltak settes i verk. IPCC snakker om drastiske tiltak.I de fleste scenariene der man sikter mot å nå 2 graders målet, må andelen fornybar energi øke fra dagens 30 % til mer enn 80 % innen 2050. Det er svært mye. Samtidig ser vi at dette burde kunne være mulig: IPCC understreker […]

Annen hovedrapport fra klimapanelet

Idag 31. mars kom annen hovedrapport fra klimapanelet. Denne rapporten omtaler konsekvensene av drivhuseffekten, og hvordan vi kan tilpasse oss. Den første omtalte det vitenskapelige grunnlaget, og den tredje og siste vil omtale hva vi kan gjøre for å redusere utslippene.

Det er dårlige nyheter klimapanelet kommer med. I filmen under beskriver Aftenpostens Ole Mathismoen effektene på ett og et halvt minutt – og som han konkluderer hvert enkelt punkt med: Det skjer allerede nå.

Les Miljødirektoratets sider om rapporten her, og se en 12 minutter lang film fra Miljødirektoratet her. Aftenpostens korte beskrivelse finner du her.

Engelsk oversikt over Havguls prosjekter.

Her er en oversikt over Havgul clean energy sine prosjekter i Norge, Sverige og USA, i på engelsk. Last ned her.

Konsesjon til Tonstad Vindpark!

Torsdag før jul kom NVE med den beste julegaven vi kunne tenke oss: Konsesjon til Tonstad Vindpark! Dette er en viktig milepæl for Havgul.

«Dette er bra for oss, for kommunen, for miljøet, og for grunneierene,» sier Helge Toft som er prosjektleder.

Les NVEs konsesjon og konsesjonsbetingelser her.

Offshore vind kan bli mye mer effektiv viser studie

Havvindparken Lillegrund utenfor kysten av Skåne kunne vært så mye som 30 % mer effektiv, viser en studie utført ved universitet i Delaware. Mye kunne vært hentet med en annerledes plassering av turbinene. Det er blant annet reduksjon av turbulens som følge av en annen plassering av turbinene som ville gi bedre produksjon.

Les artikkelen her.

Ny regjering – nye koster?

Med ny regjering kommer det nye folk, og man venter eller i det minste håper, på ny politikk. På en ny minister som står for noe nytt, og som løser de sakene som aldri ble løst i forrige regjering, spesielt de sakene som angikk deg. Jeg er intet unntak.

Vi hadde levd en stund med Borten Moe, og selv om han kom fra et parti som har gjort masse bra for fornybarbransjen generelt og vindkraft spesielt, hadde han jo også hatt endel kuriøse utspill. Som at støtteordningen til vindkraft skulle slutte i 2020. Som at NVE hadde mange prosjekter i kø og det kanskje holdt nå. Riktig nok begge deler, men fullstendig upresist. Har du ikke et prosjekt i drift før 2020, får du ikke grønne sertifikater – men har du det får du det i 15 år. Og ja, NVE har mange prosjekter, både omsøkt og mange som er konsesjonsgitt, men det er markedet, og ikke NVE eller OED, som skal bestemme hvilke som skal bli bygget. Og for de av oss som har prosjekter rundt omkring i kommunene, måtte vi bruke mye tid på oppklaringer. Det var ikke alltid det nyttet heller – det er noe med troverdighet til en minister i forhold til en kommersiell aktør.

Så vi var klar for en ny ledelse i departementet. En som kanskje forsto betydningen av hva som sies i offentligheten noe bedre.

Jeg visste jo etterhvert at det ville bli ny regjering, og da det ble klart at det ble en Høyre/FrP regjering visste jeg jo at det ville bli Ketil Solvik-Olsen som ville bli olje- og energiminister. Jeg er ikke alene om å mene at han er den politikeren som vet mest om […]

Olje, kull og gass – råtne investeringer?

Det har lenge vært diskuert om investeringer i tvilsom virksomhet er noe man bør holde seg unna av både etiske og finansielle årsaker. Som eksempel kan det nevnes at det var oljefondets investeringer i landminer (Singapore Technolgies) som gjorde at fondet fikk etiske retningslinjer og trakk seg ut av dette selskapet, og mange andre siden.

Nå har tiden kommet til fossile brennstoffer. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre sier nå at oljefondet bør trekke seg ut av selskaper som produserer kull, og selvom han nå er opposisjonspolitiker og uttalelsen må ses i lys av dette er den likevel et viktig signal.

På Zerokonferansen 2013 var mannen bak Carbon Tracker, Jeremy Leggett, og snakket om det som nå har blitt hetende karbonboblen, og andre mulige kriser. Disse inkluderte peak oil, samt at shale gass kanskje ikke er så lønnsomt som man har trodd til nå.

Hvis man erkjenner at det er en liten risiko for at ikke all oljen på balansen til oljeselskapene blir hentet opp, så skal det noteres som en risiko for selskapet. Det nevnes ikke. (Jeremy Leggett.)

Les intervju med Jeremy Leggett i DN her.

Klimapanelet med ny rapport

FNs klimapanel IPCC kom nylig med den første delrapporten av tre, som tilsammen utgjør deres femte hovedrapport (Fifth Assessment Report). Hver hovedrapport består av tre arbeidsgreupper (WG 1, 2 og 3), som fokuserer henholdsvis på vitenskapen, konsekvensne og tiltak for å redusere utslippene («science, impacts and mitigation»).

Den ferske rapporten konkluderer med blant annet følgende:

  • 95 prosent sikkert at klimaendringene er menneskeskapte.
  • Den siste tiårsperioden er den varmeste siden målingene startet
  • De siste 30 årene er de varmeste på 1400 år.
  • Menneskeskapte fotavtrykk er nå påvist over hele klimasystemet
  • Minkingen av sjøis er større nå enn noensinne de siste 1450 år.
  • Havet stiger 20 ganger raskere enn noensinne de siste 2000 år.

Et krystallklart budskap fra IPCC er at en storpart av verdens fossile brensler og ressurser må forbli nede i bakken – enten det gjelder kull, olje eller gass. Det finnes ingen vei utenom (miljøvernminister Bård vegar Solhjell)

Les hele rapporten her