Idag 31. mars kom annen hovedrapport fra klimapanelet. Denne rapporten omtaler konsekvensene av drivhuseffekten, og hvordan vi kan tilpasse oss. Den første omtalte det vitenskapelige grunnlaget, og den tredje og siste vil omtale hva vi kan gjøre for å redusere utslippene.

Det er dårlige nyheter klimapanelet kommer med. I filmen under beskriver Aftenpostens Ole Mathismoen effektene på ett og et halvt minutt – og som han konkluderer hvert enkelt punkt med: Det skjer allerede nå.

Les Miljødirektoratets sider om rapporten her, og se en 12 minutter lang film fra Miljødirektoratet her. Aftenpostens korte beskrivelse finner du her.